Tìm giao dịch tốt nhất (Best Deal)

 • Best Price

  MISOODA đảm bảo cung cấp thông tin viện thẩm mỹ tốt nhất và bệnh viện chuyên môn có tay nghề phẫu thuật cao, giá cả hợp lý

 • bác sĩ được chứng nhận

  Các bác sĩ MISOODA đều có chuyên môn thực chất chứ không có bác sĩ không có tay nghề

 • Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường do sai xót y tế

  Du lịch an toàn với MISOODA, Chúng tôi chỉ hợp tác với các bệnh viện được chứng nhận và có gia nhập bảo hiểm trách nhiệm bồi thường sai xót y tế

 • Tư vấn miễn phí

  Cùng tư vấn với các nhà tư vấn chuyên môn MISOODA sẽ giúp khách hàng có lựa chọn phù hợp nhất. Tư vấn trả lời khách hàng trong vòng 24 giờ bằng tiếng Anh, tiếng Trung quốc, tiếng Nhật, tiếng Thái lan

 • Lời bình thực tế

  Lời bình thật tâm về phẫu thuật, tiểu phẫu đa dạng

 • Bệnh viện được chứng nhận

  Sau khi so sánh chi phí phẫu thuật và dịch vụ, Khách hàng có thể hẹn lịch qua chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ bạn đặt lịch trình phẫu thuật trong vòng 24 giờ

 • Đặt lịch nhanh dễ dàng

  Vì sự an toàn của quý khách chúng tôi quản lý cung cấp thông tin chi tiết về các bệnh viện đã được chứng nhận về các mặt vệ sinh, theo dõi kiểm tra an toàn phòng phẫu thuật, hệ thống quản lý sau phẫu thuật, quản lý hồ sơ phẫu thuật