Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps
Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps
Địa chỉ : Nonhyeon-dong 3-2 Gangnam-gu, South Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Mắt Mũi Ngực Cấy mỡ Hút mỡ Toxin Filler Xương mặt
Thông tin

Giải thích chi tiết

Three Promises of Jewelry
A reliable hospital, Jewerly Plastic Surgery Hospital makes promises to our Patients.
1. All doctors at Jewelry Plastic Surgery Hospital are plastic surgery specialists.
2. Jewelry Plastic Surgery Hospital does not allow doctors or ghost doctors
3. Anesthesia specialists are always on duty at Jewelry Plastic Surgery Hospital

Bác sĩ
Won Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 13

Won Lee

Yeon Sik Yoo

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 14

Yeon Sik Yoo

Joon Kyu Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 11

Joon Kyu Park

In Seong Jeon

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 17

In Seong Jeon

Hyun Woo Suh

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 11

Hyun Woo Suh

Ki Chul Shin

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 11

Ki Chul Shin

Young Il Yoon

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 11

Young Il Yoon

In Su Baek

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 13

In Su Baek

Thời gian điều trị/bản đồ

Nonhyeon-dong 3-2 Gangnam-gu, South Korea

Ngày làm việc

Pre-arranged consultations are available

Thời gian làm việc

Weekdays : AM 10:00 ~ PM 07:00

Saturdays : AM 10:00 ~ PM : 04:00