Bệnh viện thẩm mỹ  WONJIN
Bệnh viện thẩm mỹ WONJIN
Địa chỉ : Pagoda tower 17th floor 1306-6 Seocho-dong Seocho-gu, Seoul
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Mắt Mũi Mặt chảy xệ Ngực Cấy mỡ Hút mỡ Da Cấy tóc Xương mặt Cằm đôi
Thông tin

Giải thích chi tiết

WONJIN Bio HC's goal is to become the top Bio Health Care Company by achieving customer satisfaction
on both beauty and their well-being.

WONJIN's Path for the Last 15 Years
WONJIN Plastic Surgery Clinic has been satisfying numerous local and international clients with high quality
services and grown to be the most beloved Number 1 plastic surgery clinic in the world.

With its accumulated skill and many years of experience, WONJIN doesn't stop here but tries to present our
clients the beauty that they search for and furthermore, help them achieve a better quality of life in the end.

Bác sĩ
Jun Choi

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ chuyên khoa cấy tóc

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Jun Choi

Jong Chul Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ ngoại khoa răng hàm mặt

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Jong Chul Park

Jin Seok Kang

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Jin Seok Kang

Young Eun Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Young Eun Kim

Ji Soo Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Ji Soo Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 44

Young Bae Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

: 17

Jang Woo Park

Chan Yeong Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Chan Yeong Park

Thời gian điều trị/bản đồ

Pagoda tower 17th floor 1306-6 Seocho-dong Seocho-gu, Seoul

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc


MON-THU : 09:30am ~ 7:00pm
FRI : 09:30am ~ 8:00pm
SAT : 09:30am ~ 5:00pm