Trang đầu(home) Sự kiện ưu đãi GIRIN Rhinoplasty Event
view gần nhất
  • Không có nội dung
GIRIN Rhinoplasty Event
GIRIN Plastic Surgery
Thòi gian : May 01 2023 ~ Sep 30 2023
GIRIN Rhinoplasty Event
Mức độ hài lòng
Giá cả ₫ 62,500,000 ₫ 89,285,714
0 đăt trước

Trả trước ₫ 10,714,286

Thanh toán tại bệnh viện ₫ 51,785,714

Remaining 0/30
0% hoàn thành
Promotion banner
GIRIN Rhinoplasty Event

Đánh giá của người sử dụng

0

0%
0%
0%
0%
0%
Hãy đăng nhập để tư vấn
No. Câu hỏi & Trả lời Hội viên Ngày Trạng thái
Không tìm thấy kết quả

Lưu ý trước / sau phẫu thuật

Các bước tiến hành giảm giá

Promotion Process

Chính sách hủy

Tiền đặt cọc không thể hủy tức là Không trả lại tiền đã đặt cọc

Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua

Xem đợt khuyến mại khác của bệnh viện